Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 1

1. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, zwany dalej "Centralnym Ośrodkiem", jest państwową osobą prawną.

2. Centralny Ośrodek jest agencją wykonawczą w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)).

3. Siedzibą Centralnego Ośrodka jest Słupia Wielka w województwie wielkopolskim.

4. W skład Centralnego Ośrodka wchodzą:

1) centrala;

2) stacje doświadczalne oceny odmian, zwane dalej "oddziałami terenowymi".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"