Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 13

1. Centralny Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, dotyczących agencji wykonawczej, oraz na zasadach określonych w ustawie.

2. Działalność Centralnego Ośrodka jest finansowana z:

1) przychodów z prowadzonej działalności, a w szczególności:

a) przychodów z działalności rolniczej,

b) przychodów z usług doświadczalnych,

c) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

d) innych przychodów;

2) budżetu państwa w formie dotacji:

a) podmiotowej - na dofinansowanie działalności bieżącej,

b) celowej - na finansowanie lub dofinansowanie zadań.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"