Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 16

1. Centralny Ośrodek tworzy:

1) fundusz statutowy;

2) fundusz rezerwowy;

3) fundusze określone w przepisach odrębnych.

2. Fundusz statutowy Centralnego Ośrodka stanowi równowartość mienia przekazanego Centralnemu Ośrodkowi na dzień rozpoczęcia działalności.

3. Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto i przeznacza na pokrycie ewentualnych strat netto.