Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 17

1. Wydzierżawienie lub ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach Centralnego Ośrodka wymaga zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2. Zbycie nieruchomości Centralnego Ośrodka wymaga zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa i ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"