Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 19

1. Pracownicy Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - państwowej jednostki budżetowej z dniem 1 stycznia 2011 r. stają się pracownikami centrali Centralnego Ośrodka.

2. Pracownicy gospodarstw pomocniczych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - państwowej jednostki budżetowej z dniem 1 stycznia 2011 r. stają się pracownikami oddziałów terenowych Centralnego Ośrodka.

3. Do pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy art. 231 Kodeksu pracy.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"