Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 20

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - państwowej jednostki budżetowej do czasu powołania dyrektora Centralnego Ośrodka wykonuje jego zadania w trybie i na zasadach określonych w przepisach niniejszej ustawy.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"