Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 4

Centralny Ośrodek realizuje zadania państwa w zakresie:

1) badania i rejestracji odmian roślin,

2) porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,

3) ochrony prawnej odmian roślin

- na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512) oraz w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300, z późn. zm.).

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"