Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 5

Centralny Ośrodek, realizując zadania, o których mowa w art. 4, w szczególności:

1) sporządza i udostępnia:

a) informacje o odmianach wpisanych do rejestru odmian,

b) opisy botaniczne odmian wpisanych do rejestru odmian,

c) listy odmian rolniczych, warzywnych i sadowniczych wpisanych do rejestru odmian,

d) listy opisowe odmian, w których umieszcza się informacje o plonach, cechach jakościowych i użytkowych odmian,

e) informacje o wynikach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego;

2) współpracuje z:

a) zagranicznymi jednostkami odpowiedzialnymi za rejestrację odmian i ochronę prawną odmian,

b) Międzynarodowym Związkiem Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV), Komisją Europejską i Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (CPVO);

3) informuje Komisję Europejską i państwa członkowskie o wszystkich sprawach związanych z rejestracją odmian.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"