Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o cudzoziemcach

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 262

Polski dokument tożsamości cudzoziemca jest ważny przez okres 1 roku od dnia wydania.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"