Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o cudzoziemcach

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

DZIAŁ 9. Zatrzymanie cudzoziemca oraz strzeżone ośrodki i areszty dla cudzoziemców

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"