Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o cudzoziemcach

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 24g

1. Zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego cofa się, jeżeli:

1) zostało wydane z naruszeniem przepisów rozporządzenia nr 1931/2006;

2) po wydaniu zezwolenia cudzoziemiec przestał spełniać warunki do jego wydania.

2. W przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego cudzoziemiec zwraca zezwolenie konsulowi, który je wydał.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"