Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o cudzoziemcach

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 35

1. Wizę Schengen lub wizę krajową wydaje lub odmawia jej wydania konsul.

2. Wizę Schengen na granicy wydaje lub odmawia jej wydania komendant placówki Straży Granicznej.

3. Wizę Schengen lub wizę krajową, jako wizę dyplomatyczną lub służbową wydają lub odmawiają jej wydania:

1) minister właściwy do spraw zagranicznych lub

2) konsul.

3) Minister właściwy do spraw zagranicznych wydaje wizę Schengen lub wizę krajową, jako wizę dyplomatyczną lub służbową, na podstawie noty ministerstwa spraw zagranicznych państwa obcego lub jego misji dyplomatycznej, a konsul - dodatkowo na podstawie wniosku o wydanie wizy.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"