Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 183a

Przepisów art. 183 nie stosuje się do emerytur przyznanych ubezpieczonym, którzy prawa do emerytury nabyli na podstawie art. 50a lub 50e.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"