Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 194g

Przepisy art. 194e stosuje się do emerytur obliczonych zgodnie z art. 55.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"