Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 194h

1. Ponowne ustalenie wysokości emerytury następuje na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po ustaniu ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.

2. Jeżeli w wyniku ponownego ustalenia emerytura jest niższa, świadczenie przysługuje w dotychczasowej wysokości.

3. Ustalenie wysokości emerytury zgodnie z art. 194c-194g może nastąpić tylko raz.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"