Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 169g

Fundusz powiązany nie więcej niż 15% swoich aktywów może:

1) utrzymywać na rachunkach bankowych na zasadach określonych w art. 109;

2) lokować w instrumenty pochodne na zasadach określonych w art. 94, jeżeli służy to ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 1a pkt 2.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"