Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 169h

Fundusz podstawowy nie może być funduszem powiązanym ani posiadać jednostek uczestnictwa funduszu powiązanego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego prowadzącego działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa innego funduszu.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"