Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 169k

Opłaty dystrybucyjne, prowizje lub inne korzyści pieniężne z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego otrzymane przez fundusz powiązany, zarządzające nim towarzystwo lub inny podmiot występujący w imieniu funduszu powiązanego powiększają aktywa funduszu powiązanego. Takie środki towarzystwo ma obowiązek przekazać funduszowi powiązanemu.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"