Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 169r

Nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania od funduszu podstawowego informacji o prawdopodobnym wystąpieniu przyczyny jego rozwiązania, a w przypadku gdy fundusz powiązany został poinformowany przez fundusz podstawowy wcześniej niż przed upływem 5 miesięcy przed dniem rozwiązania funduszu podstawowego - w terminie co najmniej 3 miesięcy przed tą datą, fundusz powiązany:

1) przekazuje Komisji informację o prawdopodobnym wystąpieniu przyczyny jego rozwiązania na podstawie art. 246 ust. 1 pkt 9 albo

2) występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia Komisji na dokonanie zmiany funduszu podstawowego, o którym mowa w art. 169p ust. 1, albo na zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany, o którym mowa w art. 169s ust. 1.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"