Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 172

1. Fundusz podstawowy ma prawo i obowiązek używania w nazwie oznaczenia "podstawowy".

2. Fundusz powiązany ma prawo i obowiązek używania w nazwie oznaczenia "powiązany".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"