Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 211

Do zezwolenia, o którym mowa w art. 209, stosuje się odpowiednio art. 23.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"