Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 248a

Zakończenie likwidacji funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od dnia opublikowania informacji, o której mowa w art. 247 ust. 1.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"