Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 250

Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, likwidator przekazuje do depozytu sądowego.