Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 255

Fundusz zagraniczny może używać w nazwie oznaczeń w rodzaju "fundusz inwestycyjny" lub "spółka inwestycyjna", których używa w państwie macierzystym, z tym że oznaczenie to powinno być użyte w języku polskim oraz uzupełnione o określenie odpowiednio "zagraniczny" albo "zagraniczna".