Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 261c

Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany zapewnić, aby tłumaczenie informacji i dokumentów, o których mowa w art. 261b ust. 2, dokładnie odpowiadało treści oryginalnych informacji.