Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 266

Towarzystwa, które utworzyły oddział lub prowadzą działalność na terytorium państwa goszczącego w formie innej niż oddział, mają obowiązek dostarczać właściwym organom tego państwa informacje wymagane przez przepisy państwa goszczącego.