Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 268

1. Jeżeli towarzystwo prowadzi działalność na terytorium państwa goszczącego w formie oddziału, upoważnieni przedstawiciele Komisji mają prawo, po uprzednim poinformowaniu właściwych organów tego państwa, wstępu do pomieszczeń tego oddziału w celu sprawdzenia, czy jego działalność jest zgodna z przepisami prawa.

2. Komisja może zwrócić się do właściwych organów państwa goszczącego o przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1.