Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 269

1. Cofnięcie przez Komisję zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo jest równoznaczne z utratą przez towarzystwo prawa do wykonywania działalności w innym państwie członkowskim.

2. W przypadku cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, Komisja informuje o tym właściwe organy państwa goszczącego.