Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 272

1. Spółki zarządzające, które utworzyły oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązane dostarczać Komisji, w celach statystycznych, okresowe sprawozdania ze swojej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawiać inne informacje dotyczące ich działalności w takim samym zakresie jak towarzystwa.

2. Spółki zarządzające, prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie innej niż oddział, są obowiązane dostarczać Komisji informacje dotyczące ich działalności w takim samym zakresie jak towarzystwa, w celu umożliwienia jej sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Spółka zarządzająca prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie oddziału lub w formie innej niż oddział jest obowiązana zapewnić możliwość składania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reklamacji w języku polskim oraz udzielać informacji na żądanie uczestników lub Komisji. Spółka jest obowiązana zapewnić możliwość otrzymania przez Komisję wszelkich niezbędnych informacji bezpośrednio od spółki zarządzającej.