Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 284a

Komisja informuje Komisję Europejską, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz właściwe organy nadzoru państw członkowskich o organach i osobach, którym przekazanie informacji zgodnie z art. 281 ust. 1 oraz art. 282 ust. 3 nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"