Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 285a

1. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o każdym zezwoleniu na wykonywanie działalności towarzystwa niezwłocznie po jego wydaniu, przekazując informację o jego treści.

2. Komisja informuje Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o wszelkich trudnościach, jakie fundusze inwestycyjne otwarte napotkały przy zbywaniu przez nie jednostek uczestnictwa na terytorium państw trzecich.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"