Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 321

1. Fundusze inwestycyjne mieszane oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte są obowiązane w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy przekształcić się w fundusz inwestycyjny zamknięty.

2. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty oraz fundusz inwestycyjny mieszany, których certyfikaty zostały wprowadzone do publicznego obrotu, mogą się przekształcić wyłącznie w fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący publiczne certyfikaty inwestycyjne.

3. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty nie podlegają wprowadzeniu do publicznego obrotu, może zostać przekształcony w fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący publiczne certyfikaty inwestycyjne, pod warunkiem zatwierdzenia przez Komisję prospektu emisyjnego obejmującego wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne funduszu.

4. Przekształcenia dokonuje towarzystwo przez zmianę statutu funduszu.

5. Do chwili przekształcenia fundusze, o których mowa w ust. 1, prowadzą działalność na dotychczasowych zasadach.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"