Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 322

1. Fundusze inwestycyjne utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy są obowiązane, z zastrzeżeniem art. 321, w terminie roku od dnia jej wejścia w życie, do dostosowania treści statutów do przepisów tej ustawy.

2. Zmiana statutu wyłącznie w zakresie określonym w ust. 1 nie podlega opłacie, o której mowa w art. 236 ust. 1.

3. Towarzystwa utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy są obowiązane, w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, do dostosowania zasad wykonywania działalności do przepisów tej ustawy.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"