Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 324

W przypadku gdy towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią depozytariuszowi funduszu, fundusz inwestycyjny dokonuje zmiany depozytariusza w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, chyba że towarzystwo w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy zleci zarządzanie innemu podmiotowi.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"