Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 325

W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy podmiot posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest obowiązany dostarczyć Komisji:

1) dokumenty, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 5, 6 i 11 - w przypadku gdy jest bankiem krajowym lub instytucją kredytową;

2) dokumenty, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 5, 6, 11, 13 i 14 - w przypadku gdy nie jest bankiem krajowym lub instytucją kredytową.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"