Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 328

Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na przepisy ustawy uchylonej przepisem art. 330, albo odsyłają ogólnie do przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych, stosuje się w tym zakresie właściwe przepisy ustawy.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"