Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 41

1. Firma towarzystwa zawiera dodatkowe oznaczenie "towarzystwo funduszy inwestycyjnych". Jeżeli statut towarzystwa tak stanowi, towarzystwo może zamiast tego dodatkowego oznaczenia używać w firmie skrótu "tfi".

2. Oznaczenia "towarzystwo funduszy inwestycyjnych" lub skrótu tego oznaczenia może używać wyłącznie towarzystwo działające na podstawie ustawy.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"