Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 60

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na doradztwo inwestycyjne albo zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, towarzystwo załącza:

1) regulamin wykonywania działalności;

2) schemat oraz regulamin, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2, uwzględniające wykonywanie wnioskowanej działalności;

3) informację o liczbie doradców zatrudnionych do wykonywania wnioskowanej działalności;

4) kopię umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat zawartej pod warunkiem uzyskania zezwolenia na doradztwo inwestycyjne lub zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"