Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 62

1. Komisja wydaje zezwolenia na doradztwo inwestycyjne albo zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, o których mowa w art. 60.

2. Komisja odmawia wydania zezwolenia na wykonywanie przez towarzystwo działalności doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym, lub towarzystwo może wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy klientów lub uczestników zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"