Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 76

1. Fundusz inwestycyjny lub depozytariusz mogą rozwiązać umowę o prowadzenie rejestru aktywów funduszu, za wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy.

2. O wypowiedzeniu umowy wypowiadający zawiadamia niezwłocznie Komisję.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"