Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 80

1. Zmiana depozytariusza wymaga zgody Komisji.

2. W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, zgoda, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagana.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"