Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 87f

1. Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność uchwały zgromadzenia uczestników ma moc obowiązującą w stosunkach między funduszem a wszystkimi uczestnikami oraz między funduszem a towarzystwem.

2. Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność uchwały towarzystwo powinno niezwłocznie zgłosić sądowi rejestrowemu.

3. Stwierdzenie przez sąd nieważności uchwały o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 87a ust. 1, jest równoznaczne z niewyrażeniem przez zgromadzenie uczestników funduszu tej zgody.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"