Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 29

1. O przekazaniu informacji kryminalnej uzyskanej od podmiotu uprawnionego Szef Centrum niezwłocznie informuje ten podmiot.

2. Jeżeli informacja kryminalna została udostępniona komórce organizacyjnej podmiotu, który ją przekazał Szefowi Centrum, właściwej do wykrywania i ścigania przestępstw popełnionych przez jego funkcjonariuszy i pracowników, na wniosek podmiotu uprawnionego, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"