Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 34

1. W imieniu podmiotu uprawnionego zapytanie może kierować upoważniony funkcjonariusz lub pracownik.

2. Upoważnienie do kierowania zapytań może dotyczyć jedynie spraw określonych w ustawie.

3. Szef Centrum prowadzi rejestr osób upoważnionych.

4. Jeżeli zapytanie pochodzi od osoby nieupoważnionej, Szef Centrum nie przekazuje informacji kryminalnych oraz zawiadamia o tym podmiot uprawniony, przekazując mu treść złożonego zapytania.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"