Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 18

1. W Instytucie Pamięci tworzy się:

1) Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwaną dalej "Główną Komisją";

2) Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów;

3) Biuro Edukacji Publicznej;

4) Biuro Lustracyjne.

2. W oddziałach tworzy się:

1) oddziałowe komisje ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwane dalej "oddziałowymi komisjami";

2) oddziałowe biura udostępniania i archiwizacji dokumentów;

3) oddziałowe biura edukacji publicznej;

4) oddziałowe biura lustracyjne.

3. W delegaturach mogą być tworzone wydziały udostępniania i archiwizacji dokumentów, referaty edukacji publicznej oraz referaty śledcze.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"