Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 34

Zbycie akcji należących do Skarbu Państwa z naruszeniem art. 33 jest nieważne.