Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 12

Komisja Wspólna rozpatruje sprawy wniesione przez:

1) członków Rady Ministrów oraz inne podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1;

2) współprzewodniczących Komisji;

3) stałe i doraźne zespoły problemowe.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"