Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 13

1. Pracami stałych i doraźnych zespołów problemowych kierują ich współprzewodniczący, reprezentujący stronę rządową i stronę samorządową.

2. Do zadań współprzewodniczących zespołów należy:

1) przewodniczenie posiedzeniom zespołów;

2) ustalanie harmonogramu prac zespołów;

3) sporządzanie okresowych informacji dla Komisji Wspólnej o pracach zespołów;

4) ustalanie terminów i zakresu tematycznego kolejnych posiedzeń zespołów.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"