Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Komitecie Stabilności Finansowej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 12

1. Informacje o pracach Komitetu, w tym ustalenia dokonane przez Komitet, mogą zostać podane do publicznej wiadomości. Sposób ustalenia treści informacji określa regulamin, o którym mowa w art. 9.

2. O podaniu informacji, o których mowa w ust. 1, do publicznej wiadomości decyduje Komitet.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"