Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Komitecie Stabilności Finansowej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 5

1. Członkowie Komitetu uczestniczą w jego posiedzeniach osobiście. W przypadku gdy nie jest możliwy osobisty udział członka Komitetu w posiedzeniu, wyznacza on swojego przedstawiciela, któremu podczas posiedzenia przysługują uprawnienia reprezentowanego członka Komitetu.

2. W posiedzeniach Komitetu mogą również brać udział, z głosem doradczym, inne osoby wskazane przez poszczególnych członków Komitetu.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"